Как да възстановите изцяло белия екран на Samsung SGH I607

Рестартирайте мобилния си телефон, ако замръзне на бял екран.

Стъпка 1

Натиснете и задръжте бутона "Вкл.", За да включите телефона. Ако не отговорите на клавиша за захранване, извадете за кратко батерията и я поставете отново в Blackjack.

Стъпка 2

Натиснете и задръжте бутона "Навигация нагоре" докато телефонът е изключен, след което натиснете бутона "Захранване".

Стъпка 3

Натиснете "1", за да потвърдите, че искате да форматирате телефона и след това натиснете "Y", когато бъдете помолени да изтриете всички данни.