Как да рестартирате HP 60 касетите

Ако принтерът ви има проблеми с разпознаването на касетите HP 60, възстановяването ще реши този проблем.

Стъпка 1

Изключете всички кабели, свързани към принтера, с изключение на захранващия кабел.

Стъпка 2

Извадете картите с памет от камерите, които може да сте свързали.

Стъпка 3

Рестартирайте компютъра.

Стъпка 4

Повдигнете капака на принтера. Можете да го направите като държите страни и внимателно я вдигнете.

Стъпка 5

Извадете касетите с мастило. В зависимост от модела, патроните могат да бъдат блокирани с малки пластмасови скоби, които трябва да премахнете.

Стъпка 6

Затворете вратата на принтера.

Стъпка 7

Изключете принтера

Стъпка 8

Изключете захранващия кабел от принтера и от стената.

Стъпка 9

Изчакайте поне 45 секунди.

Стъпка 10

Свържете захранващия кабел. Започнете с края, който се свързва със стената. Принтерът ще ви покаже съобщение за грешка "Касетата липсва", тъй като сте я премахнали преди.

Стъпка 11

Поставете отново касетите HP 60 така, както са били преди да ги извадите.

Стъпка 12

Свържете принтера към компютъра.