Как да нулирате RCA дистанционното управление

Дистанционно управление

Стъпка 1

Плъзнете или издърпайте капака на отделението за батериите, разположен на гърба на дистанционното управление RCA.

Стъпка 2

Извадете батериите от дистанционното управление. След това го завъртете, за да видите цифровата клавиатура.

Стъпка 3

Натиснете и задръжте бутона "1" на дистанционното управление за 60 секунди. Освободете бутона и изчакайте около 10 секунди. Повторете тази стъпка два до четири пъти, за да изчистите паметта на дистанционното управление.

Стъпка 4

Поставете батериите на гърба на дистанционното управление и подменете капака на батерията. Дистанционното управление е готово за програмиране.