Как да възстановите паролата за гласова поща на Metro PCS без поддръжка на клиенти

Възстановявайте паролата си лесно.

Стъпка 1

Наберете "611" от слушалката, за да влезете в телефонната система MyMetro, която се показва на екрана на вашия телефон.

Стъпка 2

Натиснете "Опция 3" от "Настройки на MyMetro" и след това "Опция 3" още веднъж, за да влезете в опцията "Нулиране на ПИН на гласовата поща".

Стъпка 3

Въведете текущия си ПИН за гласова поща, когато бъдете помолени да продължите с проверката.

Стъпка 4

Потвърдете, че искате да промените своя ПИН за гласова поща, като изберете опцията "Да, нулиране на ПИН". Системата незабавно генерира нов временен ПИН. Запишете номера и свържете връзката с myMetro.

Стъпка 5

Натиснете и задръжте клавиша "1", за да осъществите достъп до вашата система за гласова поща. Въведете временната парола, когато получите подкана, и след това изберете нова парола, която да използвате отсега нататък. Потвърдете новата парола и продължите да осъществявате достъп до системата си за гласова поща или да прекратите повикването.