Как да подменим тонер касета в лазерен принтер HP

Как да подменим тонер касетите във вашия лазерен принтер.

Стъпка 1

Отворете капака на принтера и извадете касетата. Проверете касетата за печатни номера, които идентифицират вашата марка и модел.

Стъпка 2

Намерете марката и модела на вашия принтер и напишете информацията върху лист хартия заедно с номера на касетата. Премества временно патрона.

Стъпка 3

Вземете хартията в магазина за офис доставки. Почти сигурно ще купите подходящата касета, ако имате възможност да й кажете номера на модела, който имате.

Стъпка 4

Извадете опаковката в дома или офиса си, следвайте инструкциите внимателно.

Стъпка 5

Извадете старата касета от принтера и я изхвърлете или го рециклирайте.

Стъпка 6

Поставете новата касета, като следвате диаграмата и инструкциите в ръководството за потребителя или тези, поставени върху капака на принтера.

Стъпка 7

Отпечатайте пробен лист, за да сте сигурни, че касетата е поставена правилно. В противен случай отново извадете касетата и я поставете отново.