Как да смените лампата на Sony KDF-E50A10 телевизор

Научете как да подменяте лампата на своя Sony KDF-E50A10 телевизор.

Стъпка 1

Изключете телевизора Sony KDF-E50A10. Изключете захранващия кабел от контакта. Изчакайте поне 30 минути, преди да проверите устройството, за да го охладите.

Стъпка 2

Издърпайте капака на лампата, за да го освободите. Корпусът на лампата се намира от дясната страна на устройството. Задайте капака на лампата настрани.

Стъпка 3

Завъртете дръжката на кутията на лампата наляво, за да я отключите и я отворете.

Стъпка 4

Издърпайте държача на лампата, за да го извадите.

Стъпка 5

Плъзнете новата лампа в кутията. Внимавайте да не докосвате новата лампа, тъй като тя може лесно да се повреди.

Стъпка 6

Сменете вратата на кутията на лампата. Завъртете дръжката надясно, докато щракне на място. Издърпайте капака на лампата нагоре, докато не бъде в първоначалното му положение.