Как да намалите стойността си с определен процент в Excel

Как да намалите стойността си с определен процент в Excel.

Стъпка 1

Въведете стойността си в клетка "А1". Например, напишете "50" в клетка А1.

Стъпка 2

Въведете процента в клетка "A2". В примера пишете "30%".

Стъпка 3

Въведете "= A1- (a1 * a2)" в клетка "A3". В примера ще получите 35. Това е така, защото 30% от 50 са 15, така че "50 минус 15 е равно на 35".