Как да намалите JPEG

Може да искате да намалите размера на JPEG изображение по много причини. Например, може да искате да поставите снимката на уеб сайт, който има ограничения за размера на снимките или графиките, които публикувате. Създаването на по-малко JPEG изображения или снимки също създава по-малък файл, което ви позволява да ги изпращате по имейл или да ги съхранявате на външно устройство, като например карта с памет.

Отворете изображението в Photo Editor на Microsoft, като кликнете с десния бутон на мишката върху файла с изображението или изберете "Open with" и изберете Microsoft Photo Editor или отворете Microsoft Photo Editor, изберете "Open" в менюто "File" и намерете желания файл с изображения да се промени.

Изберете "Преоразмеряване" в менюто "Изображение" и намалете ширината или височината по размер или процент, като промените номера в съответното поле. Променете размера само на едно от местата, тъй като останалите ще бъдат променени автоматично, за да се избегне всякакво изкривяване на изображението. Кликнете върху "Ok", когато сте готови.

Изберете "Properties" в менюто "File", за да проверите размера на изображението.

Изберете "Запамети com" в менюто "File", за да запазите промененото изображение и да запазите непокътнатото изображение. Напишете новия си файл с изображения и го запазете, където можете да го намерите по-късно.