Как да се намали пространството между редовете в HTML

Стъпка 1

Стартирайте текстовата си програма и отворете HTML страницата си.

Стъпка 2

Поставете курсора между раздел "" на вашия HTML код и напишете следния CSS код:

Този CSS код създава заместител на следното правило за стил.

Стъпка 3

Въведете селектор в маркерите "", което е елемент на HTML страница, към който искате да приложите правилото CSS. Например, напишете маркер "p", за да контролирате появата на параграфи на уеб страницата си:

Стъпка 4

Запишете скобите за отваряне и затваряне след селектора "p" и въведете "височина на линията:" между скобите. След "височина на линията:" въведете процентната стойност, която показва колко далеч ще бъде всеки ред от текста. Уеб браузърите обикновено слагат съдържанието между 110 и 120%. Въведете по-ниска стойност, като например 100%, за да намалите височината на линията. За да илюстрираме: p {line-height: 100%;}

Стъпка 5

Запазете файла си Отворете HTML документа в уеб браузър, като изберете "Open" или "Open file" в менюто "Файл" на браузъра, за да видите намаленото интервално пространство. Ако вашите линии се нуждаят от корекции, въведете нова стойност в правилото CSS.