Как да пренасочите изхода към файл в Linux

Инструментите на командния ред са удобни, когато решите проблемите на отдалечен компютър, като използвате връзка с ниска честотна лента.

Запишете изхода на командния ред към файл

Стъпка 1

Отворете терминала за командния ред на компютъра си с Linux. Напишете "ls" и натиснете "Enter".

Стъпка 2

Проверете файловете и папките, които се появяват. Напишете "ls> file_folder_list.txt" и натиснете "Enter". Имайте предвид, че на командния ред няма да се показва изход.

Стъпка 3

Напишете "cat file_folder_list.txt" и натиснете "Enter". Погледнете файловия изход "file_folder_list.txt" и проверете дали той съдържа записания изход на командата "ls".

Запишете и добавете изхода на командния ред към файл

Стъпка 1

Напишете "ls> file_folder_list.txt" и натиснете "Enter".

Стъпка 2

Напишете "cat file_folder_list.txt" и натиснете "Enter". Обърнете внимание, че изходът на файла е същият като този на предишната команда "cat".

Стъпка 3

Напишете "ls >> file_folder_list.txt" и натиснете "Enter". Напишете "cat file_folder_list.txt" и проверете дали записването на изход във файла се повтаря, защото операторът ">>" е принудил заснемането да бъде добавено вместо да се презапише съдържанието на файла.