Как да промените размера и да завъртите слоевете в Adobe Photoshop CS4

Стъпка 1

Стартирайте Photoshop CS4 и отворете файл, който съдържа слоеве.

Стъпка 2

Кликнете върху слоя, който искате да преоразмерите и завъртете.

Стъпка 3

Отидете на "Edit", "Free Transform" или натиснете клавишите "Ctrl" и "T".

Стъпка 4

Кликнете и преместете ъгловите дръжки, за да преоразмерите слоя. Натиснете и задръжте клавиша "Shift", докато правите това, за да запазите пропорциите на изображението. Можете също така да промените размера на слоя, като използвате горния, долния или страничния контролер.

Стъпка 5

Дръжте курсора си точно пред един от контролерите в ъгъла, докато се превърне в двойна стрелка. Кликнете върху контролера и го плъзнете, за да завъртите слоя. Бутонът "Shift" ще ограничи въртенето до 15 градуса.

Стъпка 6

Щракнете двукратно върху полето "Free Transform", за да приложите промените към слоя.