Как да възстановите старите си съобщения, ако мобилният ви телефон няма SIM карта?

Възстановете старите си съобщения.

Текстови съобщения

Стъпка 1

Включете мобилния си телефон

Стъпка 2

Изберете опцията за преглед на текстови съобщения на вашия мобилен телефон. В много типове клетки ще изберете опцията "Съобщения" директно от началния екран. Ако не знаете как да ги видите на вашия мобилен телефон, проверете в ръководството за потребителя на телефона как да преглеждате текстови съобщения.

Стъпка 3

Изберете старото текстово съобщение, за да го отворите.

Гласови съобщения

Стъпка 1

Обадете се на мобилния си номер от друг телефон.

Стъпка 2

Натиснете клавишите "*" или "#", след като чуете гласовото съобщение. Обърнете се към мобилния си оператор, ако не знаете кой ключ да натиснете, за да получите достъп до гласовите си съобщения.

Стъпка 3

Слушайте сигналните тонове и натиснете съответния клавиш, за да получите достъп до старите си гласови съобщения.