Как да възстановите гласова бележка на iPhone

Архивирайте данните си за iPhone редовно.

Създайте архива

Стъпка 1

Свържете своя iPhone с компютъра си.

Стъпка 2

Отворете iTunes

Стъпка 3

Намерете своя iPhone в списъка "Устройства" в iTunes.

Стъпка 4

Кликнете с десния бутон върху него и изберете "Архивиране". Сега iTunes ще създаде резервно копие на вашия iPhone.

Стъпка 5

Натиснете бутона "Изваждане" до вашия iPhone, когато процесът на архивиране приключи.

Стъпка 6

Изключете iPhone от компютъра си.

Възстановяване от архива

Стъпка 1

Свържете своя iPhone с компютъра.

Стъпка 2

Отворете iTunes, ако не се стартират автоматично.

Стъпка 3

Намерете своя iPhone в списъка "Устройства" в iTunes.

Стъпка 4

Кликнете с десния бутон върху iPhone и изберете "Възстановяване от резервно копие". iTunes ще възстанови телефона ви от резервното копие.

Стъпка 5

Кликнете върху бутона "Изваждане" до вашия iPhone в списъка "Устройства".

Стъпка 6

Изключете своя iPhone.

Стъпка 7

Отворете приложението "Гласови бележки" на вашия iPhone.

Стъпка 8

Натиснете бутона "Списък" вдясно от звуковия апарат, за да отворите запазените си гласови бележки.