Как да възстановите изгубен документ в Microsoft Excel

Намирането на изгубен документ може да донесе усмивка на лицето ви.

Затваряне на програмата без запазване на файла

Стъпка 1

Кликнете върху "Файл" и след това върху "Наскоро".

Стъпка 2

Кликнете върху "Възстановяване на задания без запаметяване". Ще се отвори в друг прозорец - папка с чернови.

Стъпка 3

Щракнете двукратно върху файла, за да го отворите.

Стъпка 4

Кликнете върху "Файл" и "Запазване като", за да запазите файла и никога да не го губите отново.

Предварително спасен

Стъпка 1

Отворете файла, върху който работите, преди да загубите промените си.

Стъпка 2

Кликнете върху "Файл" и "Информация".

Стъпка 3

Кликнете върху версията, която казва "(когато я затворих, без да я запазвам"), под "Версии".

Стъпка 4

Кликнете върху "Възстановяване" в горната част на прозореца, за да запазите версията, която сте загубили.