Как да възстановя сканирания ми обект от скенер на HP

Проверете ръководството, което е включено в софтуера за сканиране, за конкретни инструкции.

Център за решения на HP

Стъпка 1

Отворете менюто "Старт" и преминете през "Всички програми" в "HP". Кликнете върху иконата "Център за решения на HP".

Стъпка 2

Отворете раздела "Настройки" в долния ляв ъгъл на екрана. Кликнете върху връзката "Настройки на бутоните".

Стъпка 3

Кликнете върху бутона "Сканиране на документ" и изберете опцията "Запазване в файл". Кликнете върху бутона "Запазване в файловите опции" и след това кликнете върху "Запазване на местоположението". Кликнете върху "Търсене", за да видите коя папка е мястото по подразбиране, където скенерът съхранява сканираните изображения.

Стъпка 4

Затворете прозореца Върнете се в менюто "Старт" и кликнете върху "PC". Прегледайте папката по подразбиране, която сте намерили, преди да възстановите сканираните изображения.

HP PhotoSmart Premier

Стъпка 1

Щракнете двукратно върху иконата "PhotoSmart Premier" на работния плот. Кликнете върху синия бутон "Изтегляне на изображения" в лявата част на прозореца.

Стъпка 2

Кликнете върху бутона "От скенер", за да определите оригиналното местоположение на изображенията, които търсите. Маркирайте вписването на модела на скенера и кликнете върху "Избор".

Стъпка 3

Кликнете върху "Scan" и изберете опцията "Save to file". Кликнете върху "Опции за записване в файл" и след това върху "Запазване на местоположението".

Стъпка 4

Кликнете върху "Преглед", за да отворите папката по подразбиране, където ще бъдат запазени сканираните изображения. Излезте от програмата и отидете в папката по подразбиране, за да възстановите анализираните обекти.

HP PaperPort

Стъпка 1

Кликнете върху менюто "Старт" и отворете папката "Всички програми". Отидете в подпапка "HP" и кликнете върху "PaperPort".

Стъпка 2

Кликнете върху опцията "Инструменти" в лентата с менюта в горната част на екрана. Превъртете надолу менюто и кликнете върху опцията "Инструменти".

Стъпка 3

Кликнете върху бутона "Folder Manager" и след това върху "Добавяне", за да видите местоположението на текущата папка, в която са запазени сканираните изображения. Затворете прозореца и отидете в папката, за да намерите запазените изображения.