Как да премахнете показването на менютата от екрана на Sanyo TV

Как да премахнете показването на менютата от екрана на Sanyo TV.

Стъпка 1

Премахнете текста на субтитрите на екрана, като натиснете бутона "Легенда" на дистанционното управление, за да преминете през наличните цифрови заглавия. Тези думи се появяват на телевизора ви, докато чуете повтарящ се глас. Спрете натискането на бутона "Легенда", след като видите "Изкл.", Се появява на екрана. Това забранява показването на субтитрите.

Стъпка 2

Натиснете бутона "Автоматично изключване", за да спрете брояча за автоматично изключване на екрана. Натиснете отново бутона, за да се покаже менюто и натиснете бутона "0", за да настроите времето за автоматично изключване. Автоматичният таймер за изключване ще изключи телевизора ви автоматично след определен период от време, определен от потребителя. Ако не искате автоматичното изключване да се активира, трябва да натиснете клавиша "0", докато не видите екрана, който казва, че е изключен.

Стъпка 3

Натиснете бутона "INFO", за да деактивирате информацията, която се показва в канала в горната част на екрана. Тази информация ще ви покаже номера на канала, цифровия сигнал и информация за програмата, която гледате в момента. Натискането на "INFO" ще покаже и спре показването на тази информационна лента.

Стъпка 4

Използвайте бутона "MENU", за да спрете показването на опциите на менюто, показани на екрана. Ако HDTV изглежда да показва меню с опции за изображение, звук, канали и други подобни опции, трябва да натиснете бутона "MENU", за да ги премахнете от екрана.

Стъпка 5

Натиснете бутона "EXIT" на дистанционното управление, за да затворите всички други екрани на менютата на екрана. В допълнение към опциите на менюто, това ще затваря и елементи на екрана, като напр.