Как да премахнете предсказуем текст на iPhone

IPhone не винаги предвижда правилните корекции, докато пишете.

Стъпка 1

Докоснете сивото приложение "Настройки" на главния екран на вашия iPhone.

Стъпка 2

Докоснете "Общи" и след това натиснете "Клавиатура".

Стъпка 3

Докоснете иконата "Включена" отдясно на "Автокоригиране", докато не изпише "Изкл.". Телефонът вече няма да предлага текст, когато използвате клавиатурата на екрана. Активирайте отново функцията, като се върнете на екрана "Клавиатура" в приложението Настройки и натиснете лост "Вкл. / Изкл." Отдясно на Автоматична корекция, докато се покаже "Вкл.".