Как мога да разбера къде е купено нещо за баркода си?

Въведете баркода, който търсите, в търсеща машина на UPC, като Просто баркодове или UPCdatabase, за да определите кой е купил продукта с кода, който разследвате (вж. Ресурси).

Изследвайте купувача на баркод чрез намиране на уебсайта си, за да получите повече информация за конкретния продукт.

Обадете се или пишете на купувача на баркод, за да видите дали има запис на елемента в базата данни за инвентара. Те могат да бъдат в състояние да определят конкретната точка на продажба, в която е продаден стоката.