Как мога да изчисля TCAC в Excel?

Можете да изчислите TCAC в Excel, като подредите числата в един ред и въведете просто изчисление.

Стъпка 1

Въведете списъка си с данни във вертикална или хоризонтална линия. Не пропускайте никакво място, тъй като електронната таблица ще го интерпретира като нулева стойност.

Стъпка 2

Подредете номерата в хронологичен ред точно как се случват. Ако списъкът с данни е кратък, можете дори да идентифицирате всяка година до количеството. Например:

$ 5, 000 2007 $ 6, 250 2008 $ 7, 000 2009 $ 7, 900 2010

Стъпка 3

Използвайте формулата, за да изчислите TCAC, като използвате номерата във Вашия набор от данни.

(Последно число / Първо число) ^ (1 / n) -1

n е разликата от години. В този случай 2010 - 2007 = 3.

Стъпка 4

Поставете номерата, за да намерите решението.

TCAC = (7, 900 / 5000) ^ (1/3) -1 TCAC = 0, 164 = 16, 4% годишно