Как да програмирате LED матричен дисплей

Стъпка 1

Свържете единия край на Ethernet кабела към LED матричния дисплей.

Стъпка 2

Свържете другия край на кабела към Ethernet порта на вашия компютър.

Стъпка 3

Започнете браузъра си и поставете следното в адресната лента: "192.168.202.101", в която ще се отвори менюто за програмиране на вашият зрител.

Стъпка 4

Изберете опцията "UPS модел и система" в системното меню на вашия светодиод.

Стъпка 5

Напишете съобщението, което искате да се показва в полето "Персонализиран текст" в секцията "Персонализирани стойности". Тези съобщения ще се покажат на дисплея. Уверете се, че сте натиснали полето "COM Exchange ports" или съобщенията няма да бъдат прехвърлени.