Как да програмирате цифрови канали на телевизия Emerson

Регулирайте програмирането на вашия телевизор с предоставеното дистанционно управление.

Стъпка 1

Включете телевизионната система, натиснете бутона "Меню" на дистанционното управление.

Стъпка 2

Изберете "Настройки" и след това изберете опцията "Канал".

Стъпка 3

Изберете "Кабел" или "Антена". Ако използвате сателитна връзка, тя попада под опцията "Кабел".

Стъпка 4

Изберете опцията "Scan Digital" (цифрово сканиране) и Emerson ще сканира всички получени станции и ще ги запише във вградената памет на устройството.

Стъпка 5

Натиснете бутона "Enter", след като сканирането приключи. Всички цифрови канали ще бъдат програмирани директно на телевизора на Емерсън.