Как да тествате и решавате проблема с изхода на Triac

Как да се решат проблемите на изхода на триак.

Стъпка 1

Достъп до изхода на триака на електрическото устройство, което възнамерявате да проверите и включете електрическото устройство.

Стъпка 2

Включете мултицетъра и поставете предния диск в "VCA". Това означава, че електромерът ще отчита волта на променлив ток.

Стъпка 3

Докоснете черния кабел на мултицет към обект, който не е електрически. Това ще бъде заземяването на мултиметъра.

Стъпка 4

Докоснете червения пробен кабел към един от изводите на изхода на триак.

Стъпка 5

Изчакайте мултицетрите да покажат четене. Ако тя е по-малка от 120 волта, изходният триак не работи правилно.

Стъпка 6

Изключете електронното устройство и проверете кабелните връзки на всеки от клемите на триакното реле. Уверете се, че те са добре свързани. Ако не, разхлабете ги и ги свържете отново

Стъпка 7

Проверете клемите за признаци на корозия. Ако терминалите на триак са оцветени, може да са изгорени и може да се наложи да ги замените.