Как да преминете DirecTV DVR програми към компютър чрез USB порт

Поставете инсталационния диск в CD-ROM устройството, който трябва да бъде включен в съдържанието на картата за заснемане на видео. Съветникът за инсталиране ще се стартира автоматично, след като приключи зареждането. Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате драйверите, изисквани от хардуера на картата. Тази стъпка трябва да се извърши само веднъж, освен ако драйверите не са деинсталирани от компютъра.

Свържете единия край на червения AV кабел към AV изхода със същия цвят, който се намира на гърба на Directv DVR. Този съединител ще бъде обозначен като "Audio R". Свържете другия край на червения AV входен кабел към картата за видеозапис.

Поставете единия край на белия AV кабел на AV изхода със същия цвят на гърба на DirectC DVR. Този конектор ще бъде означен с "Audio L". Поставете другия край на кабела в белия AV вход на картата за заснемане на видео.

Свържете единия край на жълтия AV кабел към AV изхода със същия цвят на гърба на Directv DVR. Този конектор ще бъде обозначен като "Видео". Поставете другия край на кабела в жълтия AV вход на картата за заснемане на видео.

Свържете USB кабела, който е свързан към видеокамерата, в USB порта на компютъра.