Как да получите броя на линиите в Java четения файл

Можете да използвате класа Scanner, за да преброите броя на линиите във файл в Java кода.

Стъпка 1

Импортирайте необходимите класове, като включите тези редове в началото на програмата си:

import java.io. ; java.util внос ;

Стъпка 2

Създайте инстанция от клас на скенера, която взима файла, чиито линии трябва да разчитате, както в този пример за код:

Въвеждане на файл = нов файл ("myFile.txt"); Скенер iterate = нов Скенер (вход);

Заменете "myFile.txt" с името на входния файл.

Стъпка 3

Изчислете броя линии във файла, като използвате вградената поддръжка на скенера, за да анализирате линиите във входния файл:

int numLines = 0; докато (iterate.hasNextLine ()) {Структура currLine = iterate.nextLine (); numLines ++; }

В края на цикъла променливата "numLines" ще съдържа броя на линиите във входния файл.