Как да подобрите сигнала на безжична клавиатура или мишка

Компютър

Преместете приемника

Стъпка 1

Свържете мъжкия край на USB удължителния кабел към USB порта на компютъра.

Стъпка 2

Включете безжичната клавиатура или приемник на мишка в женския край на USB удължителния кабел.

Стъпка 3

Преместете приемника на друго място, далече от компютъра и монитора. Уверете се, че няма препятствия в средата.

Стъпка 4

Изпробвайте клавиатурата или мишката и вижте дали при преместването на приемника се получава увеличение на сигнала или по-голямо приемане.

Разширяване на обхвата на антената

Стъпка 1

Закрепете FM кабел към приемника за безжичната клавиатура или мишка, като използвате малка част от маскиращата лента.

Стъпка 2

Прекарайте излишния кабел по стената и го закрепете с малко парче маскираща лента.

Стъпка 3

Тествайте приемането на клавиатурата или мишката, за да видите дали има подобрение в приемането на сигнала.