Как да се обадите на сателитен мобилен телефон

Проверете инструкциите на производителя на вашия сателитен телефон, за да сте сигурни, че сте на оптимално място, за да осъществите повикване.

Задръжте клавиша "0" натиснат и изчакайте, докато не видите символ "+" на екрана, преди да опитате да осъществите изходящ разговор, на ръчен телефон на Globalstar, когато сте извън Съединените щати.

Наберете кода на страната, кода на областта и телефонния номер, който искате да повикате, когато условията са оптимални.

Изчакайте телефонът със сателит Iridium да се регистрира, преди да се обадите. След като сте регистрирани, на екрана ще се появи думата "Iridium".

Наберете "00", кода на страната и телефонния номер, за да осъществите повикването. Кодът на държавата на Съединените щати е "1". За да осъществите повикване от един сателитен телефон Iridium към друг, наберете "00 8816" и телефонния номер.