Как да освободите телефон LG безплатно

Отворете списъка с кодовете за отключване на LG, като кликнете върху страницата, посочена в "Позовавания" по-долу.

Когато страницата се зареди, ще се покаже дълъг списък с всички модели телефони на LG по име и номер на модела. Спускайте списъка до името и модела на вашия телефон и съответния му код.

Изключете телефона Поставете оригиналната SIM карта в телефона. Гнездото за SIM карта на повечето телефони на LG може да се намира отстрани на телефона или зад батерията на телефона. Плъзнете картата в телефона и затворете отделението.

Включете отново телефона. След като направите това успешно, трябва да прочетете инструкциите на екрана. Ще бъдете помолени да въведете кода за отключване за вашия телефон LG.

След като въведете кода за отключване, телефонът ви ще пренасочи настройките ви за заключване / отключване. Това е момента, когато телефонът ще ви помоли да въведете SP кода. Използвайте клавиатурата на телефона си, за да въведете кода. Телефонът автоматично ще се изключи, след като приемете кода.