Как да инсталирате оптичен кабел на телевизор

Свържете се с местната кабелна компания, за да видите дали предлагат оптично влакно. Ако е така, помолете ги за всички подробности и организирайте среща. Фирмата на компанията Verizon FIOS е популярна оптична кабелна мрежа.

Запознайте се с технолога и го уведомете къде планирате да гледате телевизия. Ще трябва да инсталирате оптичната кутия в оптичния мрежов терминал (Optical Network Terminal, на английски) до вашата къща и след това да осъществите връзка с коаксиалната мрежа, която се намира във вашия дом.

Тя позволява на техник да подготви оборудването си. Това може да отнеме известно време, в зависимост от времето и къде кабелите са в къщата ви.

Свържете кабела към кутията. Издърпайте коаксиалния кабел от щепсела към входа на кабелната кутия. Поставете го във входа за HD или SD на видео кабела в кабелната кутия на видео входа на вашия телевизор. Направете го на HDMI или на HD приемника. Свържете аудиото отделно, като използвате цифрови или аналогови изходи, освен ако не използвате HDMI кабел, който на свой ред предава аудио.

Уверете се, че тествате кабела и тествате различните канали, докато техникът е у дома, за да проверите дали той работи както трябва.