Как да инсталирате оптични аудио кабели

Проверете дали всяко устройство е съвместимо с оптичния аудио кабел. Този порт за свързване обикновено е обозначен като "Оптичен" (или "Оптичен"), но можете да кажете и "Цифров". Във всеки случай портът за свързване трябва да е квадрат с кръгъл отвор, ако позволява свързването на оптични аудио кабели.

Извадете и след това съхранявайте пластмасовия предпазител в края на оптичния аудио кабел.

спасяване

Свържете кабелен терминал към порта, означен с "Optical In" или "Digital In" на приемащото устройство. Ще чуете едно кликване, което ще ви уведоми, че сте сигурно свързани.

Свържете другия край на кабела към порта с надпис "Optical Out" или "Digital Out" на изходното устройство. Ще чуете едно кликване, което ще ви уведоми, че сте сигурно свързани.

Включете и двете устройства, ако още не са включени.

Тествайте връзката, когато работите с двете устройства, за да се уверите, че връзката през кабела работи правилно.