Как да вмъкнете куршум в Illustrator

Бутоните подчертават списък от обекти в текста.

Стъпка 1

Отворете Adobe Illustrator. Изберете "Отвори" в менюто "Файл". Прегледайте и изберете файла, в който ще включите куршумите. Кликнете върху бутона "Отваряне".

Стъпка 2

Изберете текста, където ще поставите куршумите. Щракнете двукратно върху лявата страна на текстовия ред, за да преместите курсора.

Стъпка 3

Натиснете и задръжте клавиша "Alt", ако имате клавиатура на Microsoft Windows и въведете "0149". Освободете бутона "Alt". Отляво на курсора се намира куршум.

Натиснете и задръжте клавиша "Опция", ако имате Macintosh клавиатура и въведете "8". Освободете бутона "Опция" и курсорът ще се появи вляво от курсора.

Стъпка 4

Изберете опцията "Glyph" в менюто "Types". В прозореца с едно и също име ще се появи таблица със специални символи или символи. Щракнете двукратно върху символа на куршумите и един ще се появи вляво от курсора.