Как да вградите плейър VLC в HTML

Вградете и потопете аудио и видео на вашия уеб сайт с VLC Media Player.

Стъпка 1

Отворете HTML страницата, която искате да редактирате, с текстов редактор или редактор на уеб страници (например: Notepad, Write Pad или Dreamweaver).

Стъпка 2

Превъртете до областта, в която искате да поставите аудио или видеоклипа в уеб страницата.

Стъпка 3

Копирайте и поставете следния код в редактора, на мястото, където ще се показва VLC Media Player в страницата: Play Pause Stop Fullscreen

Стъпка 4

Редактирайте параметрите в секцията "Режим на вграждане". Този раздел ще ви позволи да персонализирате плейъра на уеб страницата си. Променете "Автоматично" на "Не", ако искате потребителят да кликне върху бутона "Пусни", за да започне песента или видеоклипа. Променете параметъра "Loop" на "Yes", ако искате файловете да се повтарят безкрайно, докато бъдат прекратени от потребителя.

Стъпка 5

Ако е необходимо, регулирайте нивото на звука в съответната секция.

Стъпка 6

Заменете името "mipelicula.avi" с името на песента или клипа, които ще се появят в медийния плейър. Уверете се, че сте качили файла в същата папка като уеб страницата, така че браузърът да може да се позове на правилния път на файла.

Стъпка 7

Променете параметрите на ширината и височината, така че да се адаптират към вашата уеб страница в зависимост от вашите нужди.

Стъпка 8

Запишете уеб страницата в редактора си и заредете HTML страницата и клипа или видеоклипа на уебсайта си.