Как да отпечатате брошура в Adobe

Брошурата може да бъде добър заместител на флаера.

Стъпка 1

Отворете падащото меню, кликнете върху "Печат" и изберете посочения от вас принтер от падащото меню.

Стъпка 2

Изберете "Отпечатване на брошури" в секцията "Адрес на страницата".

Стъпка 3

В падащото меню на подгрупата на брошурата решете дали искате да отпечатате от двете страни на хартията или отдолу и отзад отделно и след това изберете правилната опция. Вашият принтер трябва да може автоматично да печата двустранно, за да може да работи и от двете страни. В противен случай първо трябва да изберете отпечатване на лицевата страница (принтерът автоматично ще избира и отпечата съответните страници), след което ще трябва да завъртите хартията, за да отпечатате другата страна.

Стъпка 4

Кликнете върху автоматично завъртане на страници, ако искате Adobe Reader 8 автоматично да се побере на страницата, където ще бъде отпечатана най-добре брошурата.

Стъпка 5

Кликнете върху падащото меню до "свързване", за да изберете ориентацията за мястото, където искате да обвържете брошурата. Ако изберете "Право", текстът ще бъде прочетен от дясно на ляво. Ако изберете "Високо дясно", тогава ще трябва да обвържете вашата дълго книжка. Ако изберете "Left", вашият текст ще бъде прочетен от ляво на дясно. Ако изберете "Висока ляво", трябва да сгънете брошурата на дългата страна, където отпечатаната област е по-дълга и по-тясна.