Как да отпечатате собствената си холивудска звезда безплатно

Отидете с браузъра си до уебсайта, който има безплатен холивудски звезден генератор, като RedKid или Image Chef.

Въведете името си в празното поле до звездата на Холивуд. Ако използвате генератор на готвачи, колкото по-малко знаци използвате, толкова по-голямо ще бъде името ви на звездата.

Натиснете клавиша "Enter" на клавиатурата, за да генерирате своята холивудска звезда. Персонализираната звезда с вашето име ще се появи на следващата страница.

Кликнете с десния бутон на холивудската звезда и изберете "Запазване на изображението като", за да запазите звездата си.

Напишете името на файла за звездата, изберете папката, в която искате да я запазите, и кликнете върху "Запазване".

Вкарайте хартията в принтера и отворете звездата на Холивуд от мястото, където сте го запазили.

Изберете "Печат" от главното меню. Ще се отвори диалоговият прозорец на принтера изберете размера на хартията и качеството на печат и кликнете върху "Печат". Звездата ви от Холивуд ще бъде отпечатана.