Как да отпечатате чекове от печатни форми на Windows

Microsoft Word ви предоставя шаблони, които можете да използвате, за да създадете лични чекове.

Стъпка 1

Кликнете върху бутона "Файл", който е в горната част на лентата с менюта в Windows Word. Ще се покаже падащо меню.

Стъпка 2

Кликнете върху "Ново" и изчакайте да се покаже изскачащ прозорец.

Стъпка 3

Кликнете върху бутона "Форма", който е в лявото поле.

Стъпка 4

Изберете "Лични чекове" от падащото меню.

Стъпка 5

Превъртете през шаблоните и намерете "Лични чекове".

Стъпка 6

Кликнете върху текстовото поле "Бенефициент". Премахнете "Бенефициент" и въведете името на бенефициента.

Стъпка 7

Превъртете до дясната страна на екрана на компютъра и кликнете върху текстовото поле "Количество". Премахнете "Сума" и въведете цифровата сума на чека в долари и цента. Например, напишете "20, 00 лв.".

Стъпка 8

Превъртете надолу до полето "Количество дума", което е в текстовото поле "Бенефициент". Премахнете "Word Quantity" и въведете сумата с думи. Например, напишете "Двадесет долара".

Стъпка 9

Превъртете до долната част на шаблона и кликнете върху квадратчето "Бележка". Премахнете "Бележка" и напишете бележка. Например, въведете "Възстановяване за подновяване през юли 2010 г."

Стъпка 10

Кликнете върху текстовото поле "Дата" и маркирайте датата по подразбиране, която може да е неправилна. Кликнете върху "Изтриване" и напишете дата за проверката. Запишете месеца и между число и деня. Например, напишете "23 юли 2010 г."

Стъпка 11

Преместете показалеца на мишката в горния десен ъгъл и въведете името и адреса, които понастоящем се намират във файловете на вашата финансова институция. Ако адресът Ви е променен, но не е актуализиран с финансовата Ви институция, добавете правилната информация в текстовото поле "Коригиране на адреса", което е вдясно от горния десен ъгъл.

Стъпка 12

Напишете първото си име, средното и фамилното име (както се вижда в профила ви), пропускайте един ред надолу и напишете адреса си. Отидете долу и въведете града, държавата и пощенския код.

Стъпка 13

Следвайте същия формат, ако използвате линиите "Адрес за коригиране".

Стъпка 14

Въведете маршрутиращия номер на банката от лявата страна на долния марж. Оставете интервал и въведете номера на профила си, като въведете всяка цифра отляво надясно. Въведете номер на чек