Как да импортирате информация от Excel в Visual Basic 6

Създаването на информация в Excel е по-лесно, отколкото в VB6, така че понякога е по-практично да импортирате информация от Excel в VB6.

Стъпка 1

Стартирайте нов проект на Visual Basic.

Стъпка 2

Добавете списък към списъка и команден бутон към формуляра.

Стъпка 3

Изберете "Меню на проекта" и след това изберете опцията "Референции". От там изберете "Microsoft Excel Library".

Стъпка 4

Въведете следния код: Private Sub Command1_Click () Dim objXLApp Като Excel.Application Dim intLoopCounter As Integer

Задайте objXLApp = Нов Excel.Application

С objXLApp .Workbooks.Open "C: \ File.xls". Работни книги (1). Работни листове (1) .Изберете

За intLoopCounter = 1 към CInt (.ActiveSheet.Cells.SpecialCells (xlCellTypeLastCell) .Row) List1.AddItem .Range ("To" & intLoopCounter) Следващ intLoopCounter

. Работни книги (1). Затвори фалшиви

Задайте objXLApp = Nothing End Sub

Стъпка 5

Променете "C: \ File.xls" на името на файла в Excel. Това ще импортира информацията от електронната ви таблица в Excel.