Как да направите пермутация в Python

Как да направите пермутация в Python.

Стъпка 1

Импортирайте модула "itertools":

вносни иртоили

Стъпка 2

Присвоява всички стойности на серията на променлива. Да предположим, че трябва да определите броя на начините, по които 2 членове на братство от 5 студенти могат да бъдат избрани на позиции като вицепрезидент и президент. Ако приемем, че техните имена са Ангела, Синди, Ян, Марша и Бионсе, ще трябва да напишете следната команда:

permutation_set_variable = ['Angela', 'Cindy', 'Jan', 'Marsha', 'Beyonce']

Стъпка 3

Изпълнете функцията "пермутации" (пермутации) по следния начин:

itertools.permutations (комплект, r)

Стъпка 4

Заместник "set" с променливата, която съдържа стойностите и "r" с необходимата дължина. Съгласно примера ще трябва да напишете следното:

itertools.permutations (permutation_set_variable, 2)