Как да направите невидим текст в HTML кода

Няколко HTML маркера идват с собствеността, наречена "видимост". Елемент, който има този стил, е маркерът div, който е контейнер, който съдържа текст и изображения на сигурно място в уеб страницата. Можете да използвате този маркер, за да скриете текста. Заобикаляте текстовите си блокове с маркера div и потребителите няма да го видят. Това е полезно, когато искате да направите динамично меню или страница, която не показва информацията, докато потребителят не кликне върху бутон или връзка.

Отворете уеб страницата си в текстов редактор, който може да е прост като "Notepad" или по-напреднал като Notepad ++ или Visual Studio.

Поставете маркера div в секцията на страницата, в която искате да поставите текста. Кодът, поставен на етикета с характеристиката за видимост, е:

 

Въведете някакъв текст без маркера div. За целта въведете "Мой скрит текст" без етикета. Кодът ви трябва да изглежда по следния начин:

  Mi texto escondido 

Запишете файла и го отворете с браузъра си. В браузъра няма да се показва текст, дори ако може да се види в представения код.