Как да направите полу-дневни графика в MATLAB

MATLAB е напълно способен да създава полу-лога графики.

Стъпка 1

Използвайте функцията "semilogy", за да направите графика на данните, съхранени във вектор с ос y в логаритмична скала. Например, попълнете вектор с експоненциални стойности със следните команди:

х = 0: .1: 100; у = 10 ^ х;

Напишете командата "semilogy (y)", за да създадете полу-дневника рамка. Данните изглеждат линейни в показаната цифра.

Стъпка 2

Използвайте "semilogx", за да направите графика с оста x в логаритмична скала:

полуглокс (х)

Този път линейните данни (съхранени в "x") изглеждат експоненциални, тъй като мащабът им е логаритмичен.

Стъпка 3

Променете скалите на осите за графика, която вече имате, като кликнете върху менюто "Редактиране" в прозореца и изберете "Свойства на осите". В раздела "Axis X" или "Y Axis" изберете "линейно" или "логаритмично" от падащото меню "Scale". Графиката се актуализира незабавно.