Как да накарате компютър да прочете SDHC карта

Научете как да накарате компютър да прочете SDHC карта.

Използвайте SDHC карта в компютъра

Стъпка 1

Поставете SDHC картата в гнездото SM / MMC / SM / MS / PRO на вашия компютър.

Стъпка 2

Кликнете два пъти върху "Моят компютър" на работния плот. SDHC картата ви ще бъде посочена като преносимо дисково устройство заедно с други устройства на вашия компютър.

Стъпка 3

Кликнете два пъти върху SDHC картата си, за да отворите и да разкриете съдържанието й. Намерете файла на компютъра си, за да го прехвърлите, и кликнете с десния бутон върху него.

Стъпка 4

Плъзнете падащото меню и натиснете "Копирай". Преместете се до отворения прозорец на SDHC картата и кликнете с десния бутон върху празно място. Плъзнете падащото меню и натиснете "Поставяне", за да прехвърлите файла на вашата карта.

Стъпка 5

Друга възможност е да изтеглите файл от компютъра си в прозореца на вашата SDHC карта, за да го копирате там. Плъзнете и пуснете файл от вашата SDHC карта на място на вашия компютър, за да го копирате там. Преминете към следващата стъпка, ако компютърът ви няма слот за карта с памет.

Стъпка 6

Свържете единия край на USB кабела към четеца на картови носители и другия край към отворения USB порт на компютъра. Устройството ви разпознава картата като устройство за съхранение. Следвайте стъпки от 2 до 5, за да качите или прехвърлите файлове към и от вашата SDHC карта.

Използвайте SDHC карта с Macintosh

Стъпка 1

Свържете единия край на USB кабела към четеца на мултимедийните карти и другия край към отворения USB порт на вашия Macintosh.

Стъпка 2

Включете своя Macintosh, ако е изключен. Компютърът ви ще разпознае картата като устройство за съхранение и ще я изброи на работния плот.

Стъпка 3

Кликнете два пъти върху картата на работния плот, за да я отворите и да разкриете нейното съдържание. Намерете файловете си от компютъра си и ги копирайте и поставете в прозореца на картата, за да ги прехвърлите.

Стъпка 4

Плъзнете и пуснете всеки файл от картата си на място в Macintosh, за да ги прехвърлите.