Как да активирате външния VGA порт на Sony Vaio

Проста поредица от импулси променя лаптопа на Sony Vaio за използване с външен монитор.

Стъпка 1

Свържете VGA кабела от порта за видео изход на Vaio към съответния входен жак в задната част на външния монитор, след това завъртете двата винта на всеки щепсел по посока на часовниковата стрелка, за да закрепите видео кабела към компютъра и към монитора.

Стъпка 2

Включете компютъра и монитора. В някои операционни системи Vaio автоматично ще открие връзката на монитора и ще започне да показва видеоклипа на външното устройство.

Стъпка 3

Активирайте ръчно VGA порта, като натиснете едновременно клавишите "FN" и "F7". Бутонът "F7" има малка икона на екрана, отпечатана с буквите "LCD" до стрелката, която сочи към иконата на монитора.

Стъпка 4

Натиснете отново клавишите "Fn" и "F7", за да промените екрана на Vaio.