Как да разширите RAM на лаптоп Asus

Разширяването на RAM е проста задача.

Стъпка 1

Изключете лаптопа си Asus и изключете захранващия източник, батерията и всяко друго периферно устройство.

Стъпка 2

Поставете лаптопа си с лицето надолу и след това развийте двата черни винта в горната част на рамката на RAM с отвертка Phillips. След това оставете панела и завийте настрани.

Стъпка 3

Премахнете двата клипа, които осигуряват RAM на място, и извадете стария RAM модул от гнездото за памет и го поставете настрана.

Стъпка 4

Поставете новия RAM модул така, че съединителите да сочат към гнездото, а RAM линиите да се наредят с жлеба в гнездото.

Стъпка 5

Плъзнете новия RAM модул в отделението за памет под ъгъл от 45 градуса, докато не го чуете да влезе.

Стъпка 6

Поставете заключващия панел върху RAM и след това затегнете двата винта с помощта на отвертката Phillips.