Как да сканираме цифрови телевизионни канали

Съхранявайте цифровото програмиране на телевизора си.

Стъпка 1

Включете телевизора и натиснете бутона "Меню". Уверете се, че кабелната кутия е свързана и включена по това време.

Стъпка 2

Изберете "Програмиране", точната фраза може да варира леко в зависимост от използвания телевизор, а след това изберете "Кабел" под типа на връзката, това може да се нарече "Антена".

Стъпка 3

Изберете "Авто сканиране" и натиснете "OK". Това стартира процедурата за анализ на цифровата телевизия. В зависимост от броя на станциите, които получавате от доставчика на кабел, процесът може да отнеме няколко минути.

Стъпка 4

Натиснете "OK", след това излезте от менюто на телевизора. Сега телевизорът може да пропусне станциите, които не получавате, докато променяте каналите.