Как да обвиете текст около изображение в документ на Microsoft Word

Стъпка 1

Изберете изображението, което сте вмъкнали в документа.

Стъпка 2

Отворете менюто "Форматиране" и изберете "Изображение".

Стъпка 3

Изберете прозореца "Обвивка" (или "Дизайн") в прозореца "Формат на изображението".

Стъпка 4

Изберете една от петте опции за стил за обвиване.

Стъпка 5

Изберете една от четирите опции "Опаковане" (или подравняване), ако желаете, или оставете това неизбрани.

Стъпка 6

Изберете "Разстояние до текста" в инчове (или сантиметри), за да зададете разстоянието между текста и графиката (отгоре, отдолу, отляво и отдясно). Може да се наложи да кликнете върху бутона "Разширени", за да конфигурирате тази опция.

Стъпка 7

Кликнете върху "OK", за да зададете тези параметри.