Как да изпратите факс с помощта на мобилен телефон

Потребителите могат да изпращат факсове от своите мобилни телефони.

Стъпка 1

Изберете мобилна факс услуга (вижте раздела Ресурси).

Стъпка 2

Използвайте камерата на мобилния си телефон, за да направите снимка на документа, който ще бъде изпратен по факс. Запазете изображението в една от директории на телефона си.

Стъпка 3

Изберете опцията за създаване на ново имейл съобщение. Прикачете снимката на документа в съобщението. Включете подробностите за получателя на факс, както се изисква от използваната от вас услуга за факс.

Стъпка 4

Изпратете имейл съобщението до имейл адреса на факс услугата.

Стъпка 5

Влезте в уеб браузъра на вашия телефон, ако не можете или не искате да използвате функцията за електронна поща. Отворете уеб сайта на използваната от вас факс услуга. Качете документа на уеб сайта и предоставете необходимите дестинации.