Как да намерите временна папка на компютър

Отворете "Моят компютър". Това ще ви отведе до екран, който показва всичките ви твърди дискове, устройства и папката "Документи".

Кликнете върху раздела "Инструменти", който се намира в горната част на екрана. След това кликнете върху "Опции за папки". С това ще се отвори нов набор от карти и опции.

Кликнете върху раздела "Преглед", след което кликнете върху опцията "Показване на всички скрити файлове и папки", която се намира под групата "Скрити файлове и папки". След като направите това, кликнете върху "Приемам".

Сега отидете на вашето локално дисково устройство, най-вероятно е диск C и щракнете двукратно върху него.

Щракнете двукратно върху папката "Документи и настройки", след това върху папката на вашия потребителски акаунт.

След като влезете в папката на потребителския си профил, кликнете двукратно върху файла "Локална конфигурация". След това кликнете два пъти върху папката "Temp", където се намират временните файлове, които се намират на вашия компютър.