Как да намерите радиуса на редовен многоъгълник с апотем

Стъпка 1

Запазете PhotoObjects.net/PhotoObjects.net/Getty Images

Разделете pi, което е математическа константа, която започва от 3.14 и никога не завършва с броя на страните на редовния многоъгълник. За този пример, правилният многоъгълник е петоъгълник, който има пет страни. Разделянето на pi с 5 е 0.628318531.

Стъпка 2

Запазете Thinkstock Images / Comstock / Getty Images

Изчислете тангента на сумата, изчислена в предишния етап, и удвоете тази сума. За този пример, тангентата на 0.628318531 е 0.726542528 и умножена по 2 0.726542528 е 1.45308506. Имайте предвид, че ако използвате тангента в калкулатора, трябва да имате калкулатора в режим на радиация.

Стъпка 3

Запазете Hemera Technologies / AbleStock.com / Getty Images

Разделете дължината на едната страна на обикновения многоъгълник до размера, изчислен в предишната стъпка, за да изчислите дължината на апотема и радиуса. За този пример дължината на едната страна е 10. 10 разделена на 1.45308506 е 6.88190958. Дължината на апотема, а също и радиусът е 6.88190958.