Как да намерите не-буквено-цифрови знаци в SQL

Заявява невалидни знаци в SQL.

Стъпка 1

Стартирайте Microsoft SQL Server Management Studio, разгънете сървъра от панела Object Explorer и разгънете папката "databases", за да видите всичките си бази данни.

Стъпка 2

Кликнете върху полето "Налични бази данни", разположено до иконата "Run" в лентата с инструменти. Кликнете върху базата данни, която искате да използвате.

Стъпка 3

Кликнете върху "Нова заявка", за да стартирате нов прозорец на заявката. Добавете следния код, за да заявите всички не-буквено-цифрови стойности на колона в таблицата:

изберете отделно от WHERE PATINDEX ('% [^ a-zA-Z0-9]%')

Стъпка 4

Едита. от стъпка 3 и напишете името на таблицата и името на колоната ви. Кликнете върху "Стартиране", за да изпълните заявката и да видите резултатите.