Как да включите своя iPhone, след като е умрял

Бутонът

Стъпка 1

Свържете зарядното устройство iPhone в електрически контакт.

Стъпка 2

Свържете края на съединителя на основата на променливотоковия адаптер към порта на конектора в долната част на iPhone устройството. Нека iPhone се зарежда на променливотоковия адаптер за поне 15 минути.

Стъпка 3

Натиснете бутона "сън / събуждане", разположен в горната част на iPhone, докато се появи логото "Apple". Мъртвият iPhone ще се включи. Оставете iPhone свързан към променливотоковия адаптер няколко минути, за да предотвратите повторно умиране на телефона.