Как да изтриете знака на абзаца

Думата на Microsoft може да скрие маркерите за форматиране като символи на абзаците.

Стъпка 1

Отворете документа на Word.

Стъпка 2

Кликнете върху раздела "Старт" на лентата.

Стъпка 3

Кликнете върху бутона "Показване / скриване" в групата за параграфи. Този бутон показва символ на абзаца, който има две вертикални линии и черна секция вляво. Ако символът изчезне в документа, се активира опцията за скриване.