Как да изтриете слайд от PowerPoint

Стъпка 1

Изберете "Начертайте / Задайте слайдове", като кликнете върху "Преглед" в стандартната лента с инструменти и "Нормално" в падащото меню за опции.

Стъпка 2

Изберете плъзгача, който да бъде изтрит от "контурите / задачите" (разположени от лявата страна на екрана), кликнете върху слайда с мишката. След като изберете, черна кутия ще изтрие означения слайд.

Стъпка 3

За да изтриете повече от един слайд, задръжте натиснат клавиша CTRL и кликнете върху всеки слайд с мишката.

Стъпка 4

Натиснете бутона Изтриване на стандартна клавиатура. Плъзгачът е изтрит от презентацията ви.

Стъпка 5

Не забравяйте да запазите след изтриването на слайда.